HET LAND VOOR BIJZONDERE DINGEN EN ONTWIKKELING

Het land voor bijzondere dingen en ontwikkeling is een ruimte om tot gesprek te komen.
Tevens is het een ruimte vol met visuele prikkelingen waar waarschijnlijk bij het verlaten van de ruimte niet meer duidelijk is wat men heeft gezien.
Zoals de overkill van info in het leven blijft er ook hier een substraat over.
Een soort filter om kennis te maken met een gedeelte van het geheel.
Deze ruimte zal in ontwikkeling blijven en blijven groeien.
Een totaal kunstwerk.